Forbedre dine prestasjoner og livskvalitet med Fivas T5 dagslys belysning!

Kunnskap og erfaring med dagslys belysning

Fivas har omfattende kunnskap og erfaring med dagslys belysning gjennom mange år import og salg av dagslys systemer i Norge. Vi har innsikt i lysspekteret fysiologiske påvirkning på mennesker gjennom studie av vitenskapelige rapporter fra medisinske forskningsuniversiteter i USA og Europa, USA. Vi har mange års erfaring dagslysprosjekter til ulike bedrifter og etater,  til og med til kylling- og kalkun farm  Sist vil vi nevne studie av boka «Daylight Robbery» av kjente engelsk doktor/forfatter Damien Downing, Han kjøpte og var fornøyd med våre dagslys enheter.

Vår døgnrytme er synkroniseres med daglyseksponering på dagtid og nattemørke
Grunnlag for optimal prestasjon, livskvalitet, helse og søvn betinger ytre miljø er daglys på dagtid. Det vil synkronisere med kroppens indre døgnrytmer. Kroppens døgnrytmer er biokjemiske -og fysiologiske fenomener, som regulerer hormonsystemet. Rytmene er tilpasset jordrotasjon og gir kroppen aktivitetstilpasning til dag og natt syklus. Om natta må det være helt mørkt, ikke noen elektriske gjenstander som mobiltelefon eller TV på soverommet.

Unngå hodepine, reduser stress og ha det bedre med Fivas dagslys

Når man skifter ut vanlig belysning (kald /varmhvit) med vår dagslysbelysing Fivas T5, blir hodepinen borte i 98% av tilfellene. Årsaken er vanlig belysning har et mangelfullt lysspekter i forhold til det kroppen er designet for. Når dagslysspekteret uteblir, forsterkes effekten stresshormonet kortisol på oss. Samtidig påvirkes vi av stresshormonet ATCH som gjør oss ytterligere stresset. Mangelfullt dagslys utløser også sovehormonet melatonin som utover dagen nedsetter vår produktivitet. Fivas T5 dagslys belysninger er tilnærmet naturlig dagslys. Da utøser pinealkjertelen i hodet antistresshormonet serotonin som gjør hodepinen opphører, føler et velbehag, er roligere og avstresset, ikke trøtt og mer produktiv.   

Fivas T5 dagslyset
Unngå hodepine og vær mer opplagt! Skift ut vanlig belysning med vårt Fivas T5 dagslys

Lysspekter inn på øyet på dagtid påvirker våre prestasjoner og livskvalitet

Når øyet eksponeres av dagslys, vil sensorer i netthinna kalt melanopsiner oppfange dagslys spekteret. Da vil det gå signal fra melanopsiner til senteret for vår biologiske klokke  SCN inne i hodet. SCN har forbindelse til pineal kjertelen i hodet, som utløser serotonin, som ha utrolige fine egenskaper: Humørstimulerende, beroligende, lære- og hukommelsesfremmende, øker våkenhet og konsentrasjon. Derved økes prestasjon og produktivitet på jobb/ skole. Dagslys belysing bedrer også vår livskvalitet og søvn. Utall av vitenskapelige rapporter publisert av kjente Academia i USA  og andre rapporter som en australsk skole stadfester:  Eksponering med daglys kontra vanlig kaldhvitt lys: Skoleelever er roligere, gladere og mer konsentrerte, prester bedre  og har mindre sykefravær.    

Dagslysbelysning er prestasjonsfremmende. Det øker våkenhet, konsentrasjon og hukommelse
Melanopsiner i netthinna skanner lysspekteret. Dagslysspekteret kan øke dine prestasjoner!

Fivas T5 dagslys mot lese-skrive vansker (dysleksi)

Vi har erfaring med Fivas T5 dagslys gir god hjelp mot lese-skrive vansker. Bruk av T5 daglys ved lesetrening i 2-3 måneder, kan gi gode positive resultater. Vi mener også  vi har noe av årsaken til dysleksi. Kaldhvit lys gir høyere stresshormon nivåer av kortisol og ATCH. NÅ vet man langvarig høyt kortisolnivå har negativ påvirker på 3 deler av hjernen. Dette kan være hovedårsaken og forklaring til lese- skrive vansker belyst nedenfor. 

 Årsaken til dysleksi? 3 hjernedeler får nedsatt aktivitet ved langvarig høyt kortisolnivå!

1)  Hjernedelen Amygdalen: Gir engstelse
2)  Hippocampus: Gir sviktende hukommelse
3)  Prefontale Cortex: Gir sviktende konsentrasjon. 

Lesetrening med Fivas T5 dagslys er ypperlig fin hjelp mot lese-skrive vansker!
Fivas T5 dagslys belysning kan være positivt ved ADHD

Vanlig belysning og ikke noe dagslyseksponering i lengre tid er uheldig!

Hvis man ikke eksponeres av daglysspekter på dagtid over lengre tid, blir kroppens døgnrytmer og hormonsystem i ubalanse. Når senteret for vår biologisk klokke SCN i hjernen ikke aktivert av dagslyset på dagtid, lekker pinealkjertelen i hodet sovehormonet melatonin i blodet selv på dagtid. Dette reduserer hypotalamus i hjernen stimulering av de endokrine kjerter. Det skjer ved at målrettede stimulerende hormon signaler ut i blodet fra hypotalamus til det endokrine hemmes av melatonin. Pågår dette over langt tid er dette mildt sagt uheldig. De mest kjente endokrine kjertler er: Skjoldbruskjerten/ bukspyttkjertel og binyrene. Melatonin utløst på dagtid hemmer såles aktiviteten av skjoldbrusk kjertel med redusert stoffskifte og dermed økt kroppsvekt. Redusert stimulering av bukspyttkjertel synker insulinet og blodsukker stiger. I dag er diabetes nesten blitt en folkelig sykdom. Binyrene regulerer kjønnshormoner og redusert aktivering av binyrene går ut over sexlivet. Så er det mange som sliter med depresjon og angst fordi mange har et liv uten dagslys. Daylight Robbery. Det fører til lang tid høyt nivå av stresshormonene kortisol og ATCH.

Daylight Robbery gir indre og ytre kroppsbelastninger

Fivas T5 daglys lysstoffrør, lysarmaturer med T5 og daglyspærer med ionisering

Fivas T5 daglys lysstoffrør:14/28/35/49 og 54 watt, Dimensjon: Ø16 lengde hhv. 549,1149,1449 og 1149 mm. Lysutbytte hhv. 900,1900, 2400, 3000,3300 Lumen
Takmontgert lysarmatur m/Fivas T5 2x49 w daglys med/uten DALI dimming
Innfelt lysarmatur m/Fivas T5 2 x 28 watt dagslys
Åpen lysarmatur Fivas dagslys T5 2x49 w 6000 lm Ypperste arbeidslys for service yrker
E27 Daglyspære + Ioniserer lufta. Brukes til lysterapi og redusere svevestøv i rom

FivasT5 dagslys: Allsidig bruksområde, unike gode egenskaper, mange fordeler og fornøyde kunder

Ingen hodepine, lettere å jobbe,mer overskudd
Legekontor: Behagelig, avstressende, pålitelig siden 2016
God, behagelig kontorbelysning øker konsentrasjon
Flinkere, roligere, mer konsentrerte skoleelever!
Beste hjelpemiddel mot lese- skrive vansker (Dysleksi)
Gullsmedverksted i 2021: Behagelig og perfekt arbeidslys
Vår "Spiro" fremste arbeidslys for service & produksjon
Gir sylskarpt syn. Selv de minste detaljer syns godt
100 % riktig fargereferanse /dvs som daglyset ute
Bra energioverskudd ved jobbslutt
Sluttkontroll tøyrenseri: Brukt Fivas dagslys siden 2010
Fra 2018 Fivas dagslys i kalkunfarm: Friskere, roligere dyr

Noen referanser til FivasT5 dagslysbelysning

InterMedia UIO, Forskningsparken hadde Fivas T5 dagslys i 2005-2013. I referansen fra 2008 uttrykte de merkbart bedre inneklima mht. lysforhold med opplagthet og fravær av hodepine og en som sa: "Nå er jeg piggere når jeg går fra jobb enn når jeg kommer". Flere kommer og ber om denne type belysning. (Referanser 2008)
Naprapatklinikk i Sarpsborg installert Fivas T5 dagslys i to behandlingsrom side 2017. Behagelig, godt og beroligende lys som også gir økt energi.
Urmakerverksted Torp i Sarpsborg fikk installert Fivas T5 dagslys i 2020. NRK hadde TV innslag om dette vellykkede firmaet I februar 2023.
Urmaker Torp er meget fornøyd med Fivas T5 dagslys. Etter besøk hos firmaet av daglig leder av gullsmed O. Førlie i Halden, installerte de Fivas T5 dagslys til sitt kontor og verksted i 2021.

Vanlig belysning (kaldhvit lys) forstyrrer døgnrytmen

Døgnrytmen er viktig for vår helse. Nobelprisen i medisin og fysiologi gikk til tre forskere. De utforsket døgnrytmen. Disse døgnrytmene kalles sirkadiske rytmer som regulerer tidspunkteter for fysiologiske funksjoner i kroppen. Rytmene er følsomme for eksterne signaler. Uteblivelse av dagslys på dagtid, utløser melatoninlekkasje, som forstyrrer døgnrytmen. Det er et must at soverommet  må være  helt mørkt uten elektrisk utstråling Derfor må ikke være mobil tlf.-tv på soverommet siden pinealkjertelen er overfølsom for lys og elektrisk utstråling.  

Kronisk forstyrrelse av døgnrytmen kan ha sammenheng  med fedme, diabeter, depresjon og høyt blodtrykk
Store epidemiologiske studier av individer viser at når indre sirkadiske sykluser er kronisk forstyrret, avslører det en økt risiko for fedme og flere nevrologiske sykdommer og lidelser. (Sitat fra National Library of Medicine). Mange andre studier stadfester manglende  eller forstyrrende
døgnrytme er koblet til vår tids folkesykdommer. Overvekt, diabeter, høyt blodtrykk depresjon.

Riktig døgnrytme (Sirkadisk) med Fivas T5 dagslys belysning

Figuren illustrerer dagslysspekter/nattemørke hhv hindrer/stimulerer pinealkjertelen utløsing av melatonin. Det ytre miljø blir synkront med de sirkadiske rytmer når vi eksponeres av naturlig dagslys eller Fivas T5 dagslys på dagtid. Da blir de rytmiske repetisjoner i celler og organer uforstyrret og optimal. Det skjer når fotoreseptorer i netthinna eksponeres av dagslyset stopper SCN i hjernen umiddelbart melatonin utløsning. I stedet frigjøres da serotonin fra pinealkjertelen. I nattemørket omgjør pineal kjertelen serotonin til sovehormonet melatonin. Forklaring på våre soveproblemer er minimal eksponering av daglys, som produserer serotonin råstoffet til melatonin.
Daglysspekteret utløser hormonet SEROTONIN fra pinealkjertelen ut i blodomløpet. Serotonin er et antistress -og et neurotransmitterhormon og således nervenes kommunikasjonshormon. Det øker våre kognitive evner.
Eksponering av dagslys utløser SEROTONIN, som bedrer humør og søvn, gir mer energi, øker våkenhet, konsentrasjon, hukommelse og prestasjoner.

Oppsummerte 12 reelle fordeler ved eksponering av Fivas T5 dagslys

Disse fordelene skyldes ene og alene at Fivas dagslys belysning utløser neurotransmittter- og antistresshormonet serotonin fra pinealkjertelen i hodet. I tillegg og er det de utrolig fine tekniske egenskapeene med våre T5 fullspektrum dagslys, som er et av ypperste i Europa i form av lysutbytte, levetid og kvalitet fra 2005!

Tilbud Fivas dagslys belysing

Fivas daglys T5 14 w

Ø16 x lengde 549 mm, 900 lm Nr. 0101 Pris Kr 199 eks. mva/ /works/ emballasje. Min. 4 stk.

Fivas daglys T5 28 w

Ø16 x lengde 1149 mm, 1900 lm Nr. 0102 Pris Kr 250 eks. mva/ /works/ emballasje. Min. 4 stk.

Fivas daglys T5 49 w

Ø16 x lengde 1449 mm, 3000 lm Nr. 0103 Pris Kr 275 eks. mva/ /works/ emballasje. Min. 4 stk.

Fivas daglys T5 54 w

Ø16 x lengde 1149 mm, 3300 lm Nr. 0104 Pris Kr 250 eks. mva/ /works/ emballasje. Min. 4 stk.

Fivas daglys T8 36 w

Ø 25 x lengde1200 mm, 2300 lm Nr. 0105 Pris Kr 190 eks. mva/ /works/ emballasje. Min. 4 stk.

Kontor lysarmatur med Fivas dagslys T5 2x49w

L x B x H= 1512 x 240 x 65 mm 6000 lm Nr. 0106 Pris Kr 1990 DALI dimmbar Kr 2500 eks. mva/ /works/ emballasje.

Kontor lysarmatur med Fivas dagslys T5 2x28w

L x B x H= 1195 x 297 x 65 mm 6000 lm Nr. 0108 Pris Kr 1890 eks. mva/ /works/ emballasje.

Ypperste arbeidslys til sykkel/motor service. Fivas dagslys T5 2x49w

L x B x H= 1535 x 170 x 110 mm 6000 lm Nr. 0109 Pris Kr 1990 eks. mva/ /works/ emballasje.

Daglys-& ioniserings pære E27 23 watt Reduserer svevestøv

Lysterapi og luftrenser 1170 lm Nr. 0110 Pris Kr 499 eks. mva/ /works/ emballasje.

BESTILLE ?