Historien til Fivas

Etablert i 1988
- Yngvar Sandvold

Jeg, Yngvar Sandvold, etablerte Fivas i 1988 etter flere år i felleseid ingeniørselskap i Fredrikstad med 11 frittstående maskingeniører. Gjennom Fivas har jeg i mange år vært engasjert som multidisiplin ingeniør nasjonale og  internasjonale offshore og onshore prosjektet (olje- gass) med oppdrag blant annet i Norge, Italia, Nederland, Sør-Kina havet.

Når det gjelder import og salgserfaring har Fivas mange års forretningserfaring med amerikanske firmaer med import og salg i Norge av innovative produkter fra USA innen vann- og lysteknologi.

I dag importerer og selger Fivas daglyssystemer fra Tyskland bygget på amerikansk teknologi, som kjennetegner produkter fra USA, høy pålitelighet. Vi følger også med i lysteknologi utviklingen med innovative kommersielle LED belysning fra et resurssterk kinesisk firma.
For oss om bor i Norge merker vi og plantene det er et  sommer- og vinterhalvår med mye og lite dagslys. Da passer det godt å kombinere salg av Progrow og naturlig dagslys belysning.

Kvalitet og pålitelighet

Erfaring fra systematisk arbeidsmetodikk fra mange offshore engineering prosjekter med høye krav fil produktkvalitet, pålitelighet er naturlig inkludert i vår virksomhet.
Like viktig er mange års salgserfaring i Norge av importerte produkter med å ha fornøyde kunder: Det er den beste markedsføring. Like viktig er erfaring med at produktene har høy kvalitet, pålitelige og man er servicevennlig.